Κατηγορία: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στην καθημερινή πράξη είναι υψηλότερες απ’ αυτές των κλινικών μελετών

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη SPRINT, οι μέσες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ήταν υψηλότερες στις επισκέψεις ρουτίνας στο ιατρείο…

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της αυτόματης μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο;

Η αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο γραφείο (AOBP) μειώνει το ανθρώπινο λάθος και βελτιώνει την ακρίβεια. Χρησιμοποιούνται συσκευές οι…