Μήνας: Νοέμβριος 2021

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στην καθημερινή πράξη είναι υψηλότερες απ’ αυτές των κλινικών μελετών

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη SPRINT, οι μέσες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ήταν υψηλότερες στις επισκέψεις ρουτίνας στο ιατρείο…

Χλωρθαλιδόνη: ένα πολύτιμο φάρμακο για τη θεραπεία της υπέρτασης στην προχωρημένη νεφρική νόσο

Η υπέρταση, ένας πολύ συχνός παράγοντας κινδύνου τόσο για καρδιαγγειακή νόσο όσο και για χρόνια νεφρική νόσο, συχνά δεν ρυθμίζεται…

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της αυτόματης μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο;

Η αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο γραφείο (AOBP) μειώνει το ανθρώπινο λάθος και βελτιώνει την ακρίβεια. Χρησιμοποιούνται συσκευές οι…