Κατηγορία: ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Χλωρθαλιδόνη: ένα πολύτιμο φάρμακο για τη θεραπεία της υπέρτασης στην προχωρημένη νεφρική νόσο

Η υπέρταση, ένας πολύ συχνός παράγοντας κινδύνου τόσο για καρδιαγγειακή νόσο όσο και για χρόνια νεφρική νόσο, συχνά δεν ρυθμίζεται…

Οι αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και λιγότερες παρενέργειες από τους ανταγωνιστές μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης

Οι ασθενείς που έλαβαν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) για υπέρταση είχαν παρόμοια ποσοστά καρδιαγγειακών επεισοδίων και χαμηλότερα ποσοστά αγγειοοιδήματος, βήχα,…