Κατηγορία: ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Χλωρθαλιδόνη: ένα πολύτιμο φάρμακο για τη θεραπεία της υπέρτασης στην προχωρημένη νεφρική νόσο

Η υπέρταση, ένας πολύ συχνός παράγοντας κινδύνου τόσο για καρδιαγγειακή νόσο όσο και για χρόνια νεφρική νόσο, συχνά δεν ρυθμίζεται…