Σε μια μελέτη των επειγόντων περιστατικών, οι χρήστες θειαζίδης είχαν υψηλό επιπολασμό όχι μόνο υπονατριαιμίας και υποκαλιαιμίας, αλλά και συγκοπτικών επεισοδίων και πτώσεων.

Οι θειαζίδες (και τα παρόμοια με θειαζίδες διουρητικά, όπως η χλωροθαλιδόνη) έχουν διάφορες ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές ανεπιθύμητες ενέργειες και μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση σε ασθενείς με χαμηλή πρόσληψη υγρών. Σε μια πρόσφατη μελέτη από επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών,  σε ένα μόνο γενικό νοσοκομείο κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης περιόδου 2 ετών, Ελβετοί ερευνητές εξέτασαν τον επιπολασμό των συγκοπτικών επεισοδίων, των πτώσεων και των ηλεκτρολυτικών διαταραχών σε ασθενείς που έπαιρναν θειαζιδικά διουρητικά.

Περίπου το 8% των 65.000 ασθενών έπαιρναν καθημερινά θειαζίδες (κυρίως υδροχλωροθειαζίδη).

Οι χρήστες θειαζίδης ήταν πολύ πιο πιθανό από τους μη χρήστες να έχουν εμφανίσει οξεία νεφρική βλάβη (21% έναντι 7%), υπονατριαιμία (22% έναντι 10%), υποκαλιαιμία (19% έναντι 11%), πρόσφατες πτώσεις (21% έναντι 7%), και πρόσφατο συγκοπτικό επεισόδιο (6%έναντι 3%).

Αυτές οι διαφορές μεταξύ των χρηστών θειαζιδίων και των μη χρηστών ήταν σημαντικές μετά από προσαρμογή για διάφορους συγχυτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και της ταυτόχρονης χρήσης διουρητικών αγκύλης και αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης.

Οι θειαζίδες και τα παρόμοια με θειαζίδες διουρητικά είναι δίκοπα σπαθιά: Είναι αποτελεσματικά αντιυπερτασικά φάρμακα, αλλά έχουν αρκετές και όχι σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες – συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτονται σε αυτή τη μελέτη και άλλων, όπως ουρική αρθρίτιδα, υπερασβεστιαιμία και υπεργλυκαιμία. Επειδή οι θειαζίδες χρησιμοποιούνται συχνά από ηλικιωμένους ασθενείς με συννοσηρότητες και πολυφαρμακία, ορισμένοι συγχυτικοί παράγοντες που δεν ελήφθησαν υπόψη πιθανόν να ευθύνονται για ορισμένες από τις διαφορές που περιγράφονται παραπάνω. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι εύλογα και συμβατά με την κλινική μας εμπειρία. Αν και οι θειαζίδες παραμένουν στην κορυφαία κατηγορία των αντιυπερτασικών φαρμάκων, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τις πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις τους.

Βιβλιογραφία

Ravioli S et al. Risk of electrolyte disorders, syncope, and falls in patients taking thiazide diuretics: Results of a cross-sectional study. Am J Med 2021 Sep; 134:1148.