αρτηριακή πίεση

Σε μια μελέτη παρατήρησης, το επίπεδο συστολικής αρτηριακής πίεσης κάτω από 120 mmHg συσχετίστηκε με χειρότερα αποτελέσματα.

Για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF), οι οδηγίες συνιστούν στόχο συστολικής αρτηριακής πίεσης (SBP) <130 mmHg. Για να εξετάσουν κατά πόσο αυτό το όριο είναι κατάλληλο, οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από ένα μητρώο νοσηλευόμενων ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (OPTIMIZE-HF). Αντλώντας από την υποομάδα ασθενών με HFpEF και ιστορικό υπέρτασης, 1.979 ασθενείς με SBP μεγαλύτερη ή ίση του 130 mmHg κατά το εξιτήριο, συγκρίθηκαν με 1.979 ασθενείς των οποίων η SBP εξιτηρίου ήταν μικρότερη από 130.

Στον 1 μήνα, τους 12 μήνες και τα 6 έτη, οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων < 130 και > 130 σε θνησιμότητα, επανεισαγωγή για οιαδήποτε αιτία και επανεισαγωγή λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Ωστόσο, σε μια δεύτερη σύγκριση, οι ασθενείς με SBP < 120 είχαν σημαντικά μεγαλύτερη θνησιμότητα από αυτούς με SBP > 130 (αναλογίες κινδύνου, 1,68, 1,28 και 1,11 σε 1 μήνα, 12 μήνες και 6 έτη, αντίστοιχα).

Κάποιοι συγχυτικοί παράγοντες θα μπορούσαν ακόμη να εξηγήσουν αυτά τα ευρήματα, παρά την εκτεταμένη στατιστική προσαρμογή για τις βασικές διαφορές μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων ομάδων SBP. Με άλλα λόγια, η χαμηλότερη ΑΠ μπορεί να ήταν ένας δείκτης για χειρότερα αποτελέσματα, και όχι η αιτία τους. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι οι κατηγορίες ΑΠ βασίστηκαν μόνο σε ΑΠ κατά τη στιγμή της εξόδου από το νοσοκομείο και όχι σε επακόλουθες μετρήσεις εξωτερικών ασθενών.

Παρ ‘όλα αυτά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα 130 mmHg είναι ένας λογικός στόχος σε ασθενείς με HFpEF και ότι πρέπει να αποφύγουμε τη μείωση του SBP σε λιγότερο από 120 mmHg σε αυτούς τους ασθενείς.

Βιβλιογραφία

Faselis C et al. Systolic blood pressure and outcomes in older patients with HFpEF and hypertension. Am J Med 2021 Apr 1; 134:e252.

Yancy CW et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation 2017 Aug 08; 136:e137.